Kent

Kent

Kent King Size

Kent King Size

Made in EU
King Size Box
Tar 12 mg, Nicotine 0.9 mg
$36.00
Kent HD Futura Blue

Kent HD Futura Blue

Made in EU
King Size Box
Tar 8 mg, Nicotine 0.7 mg
$36.00
Kent HD Neo Silver

Kent HD Neo Silver

Made in EU
King Size Box
Tar 4 mg, Nicotine 0.4 mg
$36.00
Kent White Infina

Kent White Infina

Made in EU
King Size Box
Tar 1 mg, Nicotine 0.1 mg
$36.00
Kent Convertibles

Kent Convertibles

Made in EU
King Size Box
Tar 4 mg, Nicotine 0.3 mg
$36.00
Kent Nanotek Neo

Kent Nanotek Neo

Made in EU
Slim Box
Tar 4 mg, Nicotine 0.4 mg
$36.00
Kent Nanotek Infina

Kent Nanotek Infina

Made in EU
Slim Box
Tar 1 mg, Nicotine 0.2 mg
$36.00